Các bước tiến hành thủ tục vào tên hợp đồng mua bán

Đối với bên mua cần chuẩn bị

1 : Chứng minh nhân dân người đứng tên trên văn bản chuyển nhượng ( bản chính + 3 bản sao y chứng thực )

2 : Sổ hộ khẩu người đứng tên trên văn bản chuyển nhựng ( bản chính + 3 bản sao y chứng thực )

B1 : TIẾN HÀNH KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

  • Bên mua ký hợp đồng mua bán trực tiếp tại chủ đầu tư hoặc sàn giao dịch chủ đầu tư ủy quyền
  • Hợp đồng được soạn thành 5 bản
  • Hai bên cùng thống nhất những nội dung trên hợp đồng mua bán
  • Hai bên cùng ký vào hợp đồng mua bán
  • bên mua giữa 1 bản hợp đồng mua bán , còn lại bên bán giữ để làm thủ tục sổ đỏ sau

B3 : NGHĨA VỤ CỦA 2 BÊN

  • Bên mua cung cấp đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục mua bán
  • Bên mua có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng đầy đủ , đúng hạn các đợt đóng tiền đã thỏa thuận với bên bán
  • Bên bán có trách nhiệm thực hiện đúng tiến độ dự án và chịu toàn bộ tính pháp lý trên hợp đồng mua bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.