Các bước tiến hành thủ tục vào tên hợp đồng mua bán

Đối với bên mua cần chuẩn bị 

1 : Chứng minh nhân dân người đứng tên trên văn bản chuyển nhượng ( bản chính + 3 bản sao y chứng thực )

2 : Sổ hộ khẩu người đứng tên trên văn bản chuyển nhựng ( bản chính + 3 bản sao y chứng thực )

B1 : TIẾN HÀNH KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

  • Bên mua ký hợp đồng mua bán trực tiếp tại chủ đầu tư hoặc sàn giao dịch chủ đầu tư ủy quyền
  • Hợp đồng được soạn thành 5 bản
  • Hai bên cùng thống nhất những nội dung trên hợp đồng mua bán
  • Hai bên cùng ký vào hợp đồng mua bán
  • bên mua giữa 1 bản hợp đồng mua bán , còn lại bên bán giữ để làm thủ tục sổ đỏ sau

 B3 : NGHĨA VỤ CỦA 2 BÊN 

  • Bên mua cung cấp đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục mua bán
  • Bên mua có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng đầy đủ , đúng hạn các đợt đóng tiền đã thỏa thuận với bên bán
  • Bên bán có trách nhiệm thực hiện đúng tiến độ dự án và chịu toàn bộ tính pháp lý trên hợp đồng mua bán

Viết một bình luận

.